Tamara Van Loon – persoonlijke voorstelling

 

 

 

 

Tamara is afgestudeerd als klinisch psychologe in 2002 en volgde een opleiding systeemtheoretisch therapeut die in 2011 werd afgerond.

Sinds 2004 is Tamara werkzaam in de bijzondere jeugdzorg waar ze met kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen zowel ambulant als residentieel ervaring heeft opgedaan. Op die manier kwam ze de afgelopen 12 jaar in contact met heel wat complexe problematieken.

In 2010 is Tamara als zelfstandig therapeut in praktijk Terlinde gestart.
Als therapeut is Tamara geschoold in de systeemtheorie die het individu steeds in relatie tot zijn omgeving bekijkt. Er wordt voornamelijk met gesprekstherapie gewerkt, maar indien nodig kunnen ook andere niet-talige methodieken toegepast worden.
Er wordt steeds naar de mens achter de cliënt gekeken en ernaar gestreefd om een respectvolle werkrelatie aan te gaan.
Openheid, vertrouwen en het gevoel geholpen te worden zijn waarden die steeds nagestreefd worden in een therapeutisch proces.

Volwassenen, jongeren vanaf 12 jaar kunnen bij Tamara terecht voor volgende problematieken waarin ze sinds 2004 een ruime expertise heeft opgebouwd:

  • emotionele problemen: angst, depressie, …
  • rouw- en verliesverwerking
  • traumatische ervaringen
  • burn-out, stressklachten
  • genderproblematiek
  • identiteitsvragen (zelfbeeld geaardheid)
  • levensbeschouwelijke vragen
  • relationele problemen
  • interpersoonlijke problemen op werk, school of gezin (pesten, echtscheiding, nieuw samengesteld gezin, …)