Kinderpsychologe

Bent u op zoek naar hulp maar weet u niet wat u kan verwachten dan geef ik graag wat meer uitleg.

In een eerste gesprek of kennismakingsfase kijken we samen naar wat er precies aan de hand is om zo een duidelijk beeld te krijgen van wat precies de hulpvraag en verwachtingen zijn. Zo kunnen we samen op zoek gaan naar wat nodig is om hulp te kunnen bieden binnen de huidige moeilijkheden en context.
lees meer

Dit kan aan de hand van speltherapie, individuele gesprekstherapie, gezinstherapie of ouderbegeleiding afgestemd op de hulpvraag. Er vinden regelmatig adviesgesprekken plaats om afstemming te vinden onder elkaar, terugkoppeling mogelijk te maken en zo eventuele behandeldoelen aan te passen. Overleg met context (bv. school, huisarts, andere hulpverleners) is mogelijk, telkens met toestemming van ouders en kind.